Video | Rozszczepienie wyrostka zębodołowego bez preparacji płata

Rozszczepienie wyrostka zębodołowego bez preparacji płata z zastosowaniem końcówek dźwiękowych wykorzystywanych w sonochirurgii – dr Pierluigi Pelagalli, Rzym

Users

Dental Surgery

Usages

Bone preparation, Sonic tips, Surgery

Figures

558l15, 559l15, SFS101, SFS110

Languages

PL