PI | Opracowywanie tytanu

Łaczniki implantologiczne
Instrumenty specjalne do wewnatrzustnego opracowywania łaczników tytanowych.

Users

Dental Surgery

Usages

Finishing instruments, Intraoral work on titanium

Figures

4548, H336, H375R, H379, H379G, H847KRG, H856G

Languages

PL

Download