PI | Końcówki dźwiękowe

Preparacja pod korony protetyczne
Dokładne defi niowanie i ostateczne opracowanie granicy preparacji z zastosowaniem dźwięków.

Users

Dental Surgery

Usages

Auxiliaries, Crown preparation

Figures

2979, 9981, S6847KR, S6856, S6862, S6878K, SF1975, SF1978, SF1LM, SF847KR, SF862, SF8856, SF8878K, SF8878KD, SF8878KM, SF8979, SF979

Languages

PL

Download