Poster | Mechaniczne przygotowanie instrumentów do użycia

przygotowanie instrumentów do uzycia
Zalecenie komisji ds. higieny szpitalnej i zapobiegania infekcjom (KRINKO) Instytutu Roberta Kocha (RKI)

Users

Dental Surgery

Usages

DC1

Figures

9826, 9867, 9868, 9869, 9872

Languages

PL

Download