Juridische kennisgevingen en privacybeleid

Juridische mededelingen:

Geen adviesdienst

De informatie op de website van Gebr. Brasseler GmbH & Co. KG is niet bedoeld ter vervanging van individueel advies. Voor deskundig advies kunt u persoonlijk, telefonisch of per e-mail contact opnemen met onze medewerkers.

Verklaring van garanties

De informatie en aanwijzingen op onze websites vormen geen uitdrukkelijke of stilzwijgende garantie, in het bijzonder met betrekking tot de aard, de verhandelbaarheid en de geschiktheid voor een bepaald doel, alsmede met betrekking tot het niet schenden van de relevante wetten en octrooien.

Deze website kan soms onnauwkeurige of onjuiste informatie bevatten. Wij streven er voortdurend naar deze te corrigeren. Wij behouden ons het recht voor om zonder voorafgaande aankondiging wijzigingen en verwijderingen door te voeren. Gebr. Brasseler GmbH & Co. KG is te allen tijde gerechtigd de hierboven beschreven verbeteringen en wijzigingen in haar producten en programma’s door te voeren.

Merkenrecht en licentierecht

Enkele van de op onze websites genoemde producten en benamingen zijn beschermd door het octrooirecht, het merkenrecht en het auteursrecht. Het ontbreken van een uitdrukkelijke vermelding of van de symbolen ™ of ® mag niet worden geïnterpreteerd als het ontbreken van bescherming. Deze websites verlenen geen rechten op de intellectuele eigendom van Gebr. Brasseler GmbH & Co. KG’s intellectuele eigendom aan derden.

Auteursrecht

De inhoud en lay-out, evenals alle teksten, afbeeldingen, grafieken, bestanden enz. die op onze websites worden gepubliceerd, worden beschermd door het auteursrecht en andere wetten inzake de bescherming van intellectuele eigendom. Hun verspreiding, wijziging, commercieel gebruik of gebruik op andere websites of media is verboden en vereist de schriftelijke toestemming van Gebr. Brasseler GmbH & Co. KG VEREIST. Alle rechten voorbehouden.

Privacybeleid:

Privacy

GEBR. BRASSELER GmbH & C0. KG respecteert uw persoonlijke levenssfeer. Wij streven ernaar onze klanten zo goed mogelijk van dienst te zijn en uw persoonlijke gegevens en belangen effectief te beschermen. Het begrip “gegevens” omvat alle informatie die een positieve identificatie van een individuele persoon mogelijk maakt of vergemakkelijkt. Wij houden ons altijd aan de bepalingen van de wet op de gegevensbescherming en andere toepasselijke regelgeving.

In overeenstemming met de voortdurende ontwikkeling van Gebr. Brasseler GmbH & Co. KG zich voortdurend verder ontwikkelt, is deze gegevensbeschermingsverklaring aan voortdurende veranderingen onderhevig. Gelieve regelmatig te controleren of er wijzigingen en nieuwe passages zijn.

Uw gegevens

U kunt de normale websites van Gebr. Brasseler GmbH & Co. KG oproepen zonder persoonlijke informatie over uzelf te hoeven geven. Wij vragen en gebruiken alleen persoonlijke gegevens als dit absoluut noodzakelijk is om uw vragen te beantwoorden en u uitgebreide informatie te verstrekken. Wanneer u onze website bezoekt, onthouden onze webservers standaard het IP-adres van uw internet

serviceprovider, de naam van de website van waaruit u ons bezoekt, welke van onze websites u bekijkt, alsmede de tijd die u op onze website doorbrengt en de datum van uw bezoek. Verder worden persoonlijke gegevens alleen opgeslagen als u deze vrijwillig verstrekt, bijvoorbeeld wanneer u zich registreert, een bestelling plaatst of een e-mail verstuurt.

Persoonlijke gegevens zijn alle gegevens over een geïdentificeerde of identificeerbare individuele persoon. Een identificeerbare persoon is iemand die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een identificatienummer zoals een naam, enz. De veilige overdracht van uw gegevens wordt verzekerd door het gebruik van de modernste encryptie. Uw gegevens worden uitsluitend opgeslagen op de servers van Gebr. Brasseler GmbH & Co. KG.

Verder worden persoonsgegevens alleen opgeslagen als u deze op eigen initiatief invoert, bijvoorbeeld in het kader van een registratie, een bestelling of een e-mailverzoek enz.

Daartoe dient u bepaalde persoonsgegevens in te voeren, zoals uw naam, achternaam en uw e-mailadres. De gegevens die u invoert worden alleen gebruikt om uw aanvraag of ander verzoek te verwerken.

Op de formulieren zijn de verplichte vermeldingen gemarkeerd met een *(asterisk). Alle andere mogelijke vermeldingen zijn facultatief.

De persoonsgegevens die door het invullen van de formulieren op onze website worden verzameld, worden door Gebr. Brasseler GmbH & Co. KG zonder uw uitdrukkelijke toestemming aan derden of aan andere divisies/afdelingen die niet betrokken zijn bij de verwerking van het beoogde doel van het formulier. Uw gegevens worden uitsluitend gebruikt door de afdelingen die met de behandeling van uw aanvraag belast zijn. Persoonlijke gegevens die door het invullen van formulieren op onze website worden verzameld, worden door Gebr. Brasseler GmbH & Co. KG op uw verzoek en/of indien wettelijk vereist.

Doorgifte van gegevens aan derden

Persoonsgegevens worden zonder uw toestemming niet aan derden doorgegeven. Persoonsgegevens worden alleen verzameld en doorgegeven aan overheidsinstellingen en autoriteiten die in het kader van de desbetreffende wetgeving gerechtigd zijn dergelijke informatie te ontvangen of wanneer wij hiertoe op last van de rechter verplicht zijn. Wij hebben onze medewerkers en dienstverleners tot geheimhouding en tot naleving van de wet op de gegevensbescherming verplicht.

Logging van gegevens bij toegang tot onze website

Elke toegang tot onze website en elk opvragen van een bestand dat op onze website is opgeslagen, wordt geregistreerd. De opslag van gegevens is uitsluitend bedoeld voor interne systeemgerelateerde en statistische doeleinden. De volgende gegevens worden geregistreerd: Naam van het opgevraagde bestand, datum en tijd van de toegang, overgedragen datavolume, melding van succesvolle toegang, webbrowser en aanvragend domein, inclusief IP-adressen van de aanvragende computer.

Sociale netwerken

Op onze website zijn de plug-ins van de sociale netwerken gemarkeerd met het symbool van de desbetreffende dienst. Als u op onze website een link naar een extern sociaal netwerk selecteert, wordt de verantwoordelijkheid overgedragen aan de exploitant van dat platform, die ook verantwoordelijk is voor de inhoud van de site die wordt geopend wanneer deze wordt opgeroepen.

Door de verbinding met de server van het sociale netwerk wordt de informatie dat u onze website hebt bezocht, doorgegeven aan het sociale netwerk, zelfs als u niet daadwerkelijk op het sociale netwerk was ingelogd toen u onze website opriep.

Deze informatie (inclusief het IP-adres) wordt rechtstreeks doorgegeven aan de exploitant van het platform en opgeslagen op de locatie van de exploitant.

Voor gedetailleerde informatie over privacy, de omvang van de gegevensverzameling en de verwerking en het gebruik van gegevens door het sociale netwerk, verwijzen wij u naar het gegevensbeschermingsbeleid van de exploitant.

Als u al bent ingelogd op het sociale netwerk, leidt de selectie van de plug-in op onze website u rechtstreeks naar uw profiel. De informatie die u invoert, wordt direct op uw profiel gepubliceerd. Om de toewijzing aan uw profiel te voorkomen, verzoeken wij u uit te loggen voordat u onze website bezoekt.

De firma Gebr. Brasseler GmbH & Co. KG maakt gebruik van de volgende sociale netwerken:

Facebook

De internetpresentie van het externe sociale netwerk Facebook wordt uitsluitend beheerd door Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA (“Facebook”).

Twitter

De internetaanwezigheid van het externe sociale netwerk Twitter wordt uitsluitend geëxploiteerd door Twitter Inc., 1355 Market St, Suite 900, San Francisco, CA 94103, Verenigde Staten (“Twitter”).

XING

De internetaanwezigheid van het externe sociale netwerk XING AG wordt uitsluitend geëxploiteerd door XING AG, Dammtorstraße 30, 20354 Hamburg , Duitsland (“XING”).

Google+

Het externe sociale netwerk Google+ wordt uitsluitend geëxploiteerd door Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (“Google”).

Cookies

Wij gebruiken cookies om onze internetservice en onze online-aanbiedingen te optimaliseren en onze website nog beter op uw behoeften af te stemmen. Cookies zijn niet in staat om informatie op uw harde schijf te lezen of te vernietigen. Een cookie is een kleine hoeveelheid gegevens die op uw browser wordt opgeslagen om uw bezoek aan onze website zo gemakkelijk en interessant mogelijk te maken. Het gebruik van cookies kan op geen enkele manier individuele klanten identificeren. Als u niet akkoord gaat met het gebruik van cookies, kunt u uw browser zo instellen dat er geen cookies kunnen worden opgeslagen.

Google Analytics

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalysedienst van Google Inc. (“Google”). Google Analytics maakt gebruik van “cookies” (tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe u de site gebruikt. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van deze website wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten.

In geval van activering van de IP-anonimiseringsfunctie op deze website, zal Google uw IP-adres inkorten voor lidstaten van de Europese Unie en voor andere partijen bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres naar een verkorte server van Google in de VS gestuurd. In opdracht van de websitebeheerder zal Google deze informatie gebruiken om uw gebruik van deze website te analyseren, om rapporten over de websiteactiviteiten voor de websitebeheerder op te stellen en om andere met het website- en internetgebruik verbonden diensten aan de websitebeheerder te leveren. Bij het gebruik van Google Analytics zal Google uw IP-adres, dat door uw browser wordt doorgegeven, niet in verband brengen met andere gegevens waarover Google beschikt. U kunt het gebruik van cookies weigeren door in uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen; wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle functies van deze website volledig kunt gebruiken. Bovendien kunt u voorkomen dat Google door de cookie gegenereerde gegevens over uw gebruik van de website (met inbegrip van uw IP-adres) verzamelt en verwerkt door de browserplug-in te downloaden en te installeren die beschikbaar is onder http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de

Gebruik en doorgifte van uw gegevens

Alle persoonlijke gegevens die u ons verstrekt, worden alleen gebruikt om uw huidige aanvraag te verwerken. Uw gegevens worden na uw aanvraag niet opgeslagen. Gebr. Brasseler GmbH & Co. KG zal uw persoonlijke gegevens niet aan derden doorgeven, behalve aan onze filialen, noch verkopen of anderszins verhandelen zonder uw voorafgaande toestemming. Het verzamelen en doorgeven van persoonlijke gegevens aan overheidsinstanties vindt alleen plaats als dit wettelijk verplicht is. Al onze medewerkers/zakenpartners zijn tot geheimhouding verplicht.

Subdomein van Gebr. Brasseler GmbH & Co. KG

Gebr. Brasseler GmbH & Co. KG biedt de gebruikers van de website ook het gebruik van verschillende subdomeinen van dit domein aan. De hier vermelde informatie over gegevensbescherming geldt ook voor onze subdomeinen.

Links naar andere websites

De website van Gebr. Brasseler GmbH & Co. KG kan links naar andere sites bevatten, de zogenaamde externe links. Wij proberen deze links met zorg te selecteren, maar zijn niet aansprakelijk voor de privacy praktijken en de inhoud van deze andere websites. Wij distantiëren ons daarom uitdrukkelijk van de inhoud van al deze sites.

Bescherming van minderjarigen

Onze website bevat geen informatie die direct gericht is op kinderen jonger dan 13 jaar. Wij verzamelen niet bewust informatie van kinderen jonger dan 13 jaar. Wij verzoeken u toezicht te houden op uw kinderen om een verantwoord gebruik van internet te waarborgen en om te voorkomen dat zij zonder uw toestemming gegevens verstrekken.

Recht op toegang tot persoonlijke gegevens

Op verzoek zal Gebr. Brasseler GmbH & Co. KG u in voorkomend geval op de hoogte stellen van de persoonsgegevens die wij over uw persoon hebben opgeslagen. Indien de opgeslagen gegevens niet actueel zijn, zullen wij deze volgens uw instructies actualiseren of wissen.

Veiligheid

Gebr. Brasseler GmbH & Co. KG neemt de verantwoordelijkheid voor de door haar verzamelde gegevens. Om de veiligheid en vertrouwelijkheid van uw persoonlijke gegevens te beschermen, maken wij gebruik van verschillende technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen.

Uw rechten:

U hebt de volgende rechten

  • Op grond van artikel 15 van de GDPR heeft u het recht van toegang,
  • Op grond van artikel 16 van de GDPR heeft u het recht op rectificatie,
  • Op grond van artikel 17 van de GDPR heeft u het recht om gegevens te laten wissen,
  • Op grond van artikel 18 van de GDPR heeft u het recht op beperking van de verwerking,
  • Op grond van artikel 20 van de GDPR heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid.

Daarnaast heeft u het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit.

Wij wijzen u erop dat u een verleende toestemming voor gegevensbescherming te allen tijde kunt intrekken met werking voor de toekomst.  Een intrekking van uw toestemming kan er echter toe leiden dat wij u onze aanbiedingen/informatie niet meer of slechts in beperkte mate kunnen doen toekomen.

Aanpassing van de huidige privacyverklaring

Gebr. Brasseler GmbH & Co.KG zal de huidige privacyverklaring indien nodig actualiseren. (Per: mei 2018)

Contact voor gegevensbescherming

Indien u vragen heeft met betrekking tot gegevensbescherming, wordt u vriendelijk verzocht contact op te nemen met onze verantwoordelijke voor gegevensbescherming:

Gebr. Brasseler GmbH & Co.KG

Trophagener Weg 25

32657 Lemgo, Duitsland

Telefoonnr: +49 (0) 5261 701-0

E-mail: datenschutz@brasseler.de

© Gebr. Brasseler GmbH & Co. KG, Trophagener Weg 25, 32657 Lemgo, Deutschland; 08/2018 – 411485V2- Download PDF